Når verden stenges, holder vi åpen på nett!

På Glimt er det ikke forskjell på om du er deltaker, frivillig eller ansatt – vi har alle Glimt som arbeidssted. Her kan man jobbe med egne prosjekter, fellesprosjekter, delta i workshops og i den daglige driften av senteret. Man kan bli med å bidra på alle områder, og får opplæring og veiledning der man ønsker. Det kan være alt fra å handle til lunsj til rapportering til vår oppdragsgiver Trondheim kommune. 

Sosiale settinger kan være utfordrende å stå i, men samtidig så behøver vi de i vår hverdag. Å opprettholde og få nye relasjoner er en ekstra utfordring når alt stenges. For GLIMT er det vesentlig å motvirke utenforskap og bidra til en god hverdag gjennom å etablere alternative møteplasser. Vi mennesker er sosiale vesener, vi speiler oss i hverandre og vi trenger andre for å kontinuerlig opprettholde vår sosiale kompetanse. Så hva skjer med de som i en vanlig hverdag finner det vanskelig å samhandle med andre..

Din personlige recoveryprosess

Recovery er en dypt personlig og unik prosess der man fokuserer på egne ressurser og ønsker. Glimt har som mål å bidra til å støtte våre deltakere til å leve et liv som man er fornøyd med – selv med eventuelle begrensninger man har. Felles interesser og aktiviteter er en  grunnstein i sosialt fellesskap og Glimt Recoverysenter er en arena der man kan komme og gå, og forme sin egen hverdag etter egne interesser.  Vi har tilbud som omfatter ulike kunstneriske uttrykk innen kunst og musikk, i tillegg til kurs og workshops der temaene omhandler det deltakerne ønsker å nyttiggjøre seg for å styrke egen kompetanse i hverdagen.

Vi vet at det er mye kunnskap og ressurser som i dag ikke blir benyttet  på grunn av manglende arena å utforske sine muligheter når man står utenfor arbeidslivet, om det er midlertidig eller permanent. Vi alle har et grunnleggende behov for å være nyttig og bidra – Glimt jobber sammen med våre deltakerne om å være den arenaen som skal bidra til å legge til rette for å benytte de ressursene vi har, synliggjøre de for seg selv og andre. 

I samarbeid om denne artikkelen ble denne opplevelsen av tiltakene mot Covid-19 viruset uttrykt: 

“Hvis ikke jeg får en naturlig tilgang, som en plass å møte opp og å møte andre face to face, så går tankene i en konstant loop. Vi trenger noen å bounce tankene av for å gå videre og bygge oss opp til å gjøre ting. Vanligvis når noe kjipt har skjedd, så har du andre ting å fokusere på, mens nå blir det nesten som det kjipe er det eneste som skjer..” 

Dette gir et godt innblikk i en kjent utfordring som vi tror de fleste vil kjenne seg igjen i. En av rådene mange får er nettopp å komme seg ut, møte andre og å gjøre morsomme ting i fellesskap. Men vi kan ikke møtes nå, derfor er det desto viktigere at vi prøver å finne gode alternativer selv om det aller beste er hverdagslivet.

I samarbeid med deltakerne våre har vi funnet mange gode løsninger. Deltakere har tatt initiativ til quiz og felles filmvisning med chat, der alt fra start til slutt er blitt utarbeidet og gjennomført av deltakere med støtte fra oss der de ønsker det i prosessen. Det kommer ideer fortløpende og vi prøver å tilrettelegge for å få realisert de. 

GLIMT er nå tilgjengelig på Internett sider, Facebook, Zoom videokonferanse og chat tjeneste på vår nettside. Vi håper Chat på nettsiden kan gjøre det enda lettere å ta kontakt og bli kjent med oss. 

Digitale treff

Sofamøter daglig

Vi har flere digitale treff i uken, noen er åpen kanal over Zoom videokonferanse der man kan logge seg inn og ut som det passer og delta i de samtalene som oppstår underveis, andre er workshops eller kurs som for eksempel kunstterapi og musikk lyttegruppe. En til to ganger i uken er det også felles filmvisning med live chat der man ser filmen hver for seg, hjemme i egen stue og chatter om opplevelsen med de andre som ser på samtidig. Dette er online tilbud som legger opp til å tilbringe tid sammen selv om vi ikke er på samme sted.

På GLIMT har vi alltid hatt faste sofamøter daglig, nå går disse på den digitale plattformen Zoom. Her gir vi en indre «værmelding» som en beskrivelse av hvordan vi har det i dette øyeblikket. Vi deler en link som man enkelt kan koble seg opp på via telefon, nettbrett eller pc og det er valgfritt om man vil stille med video, bilde eller bare med tale. 

Glimt familien

Vi har også opprettet en Facebook-gruppe tilhørende vår side for å ha en arena der alle kan dele med hverandre hva  vi gjør, tips, råd og humoristiske innslag som bare medlemmer av gruppen kan se. Denne har vi kalt Glimt familien, da mange har beskrevet samholdet vi har som en familie.

GLIMT ønsker å bidra til at flest mulig skal føle tilhørighet og at de har noen de kan prate med om å finne sine ressurser også i denne utfordrende tiden vi står ovenfor. 

Fast telefontid

Du kan kontakt oss på nr 929 92 150. Telefontiden er mandag til fredag kl. 10-16 der en av oss alltid er tilgjengelig for å slå av en prat og for at du som er ny kan bli bedre kjent med oss og våre tilbud.  

Vi behøver din hjelp til å gjøre vårt tilbud kjent for de som ikke kjenner oss- så spre budskapet!

Tips og råd i karantenetiden:

  • www.zoom.us – lag deg en gratis bruker så kan du arrangere møter selv.
  • Facetime er en fin  arena for å kunne se den man snakker med
  • Sjekk ut Fontenehuset Trondheim på Facebook·  
  • Lag dagsplaner som inneholder faste momenter som når du skal stå opp og legge deg, når skal du spise og eventuelle andre faste oppgaver og møter du har i hverdagen