Glimt recoverysenter

Om oss

Glimt Recoverysenter er et møtested for alle over 18 år, som ønsker å være en del av et fellesskap. Glimt er et lavterskeltilbud som holder til i Søbstadvegen 2, i Heimdal sentrum.

Kom og bli kjent med andre deltakere som ønsker det samme — en meningsfull hverdag. Innholdet og hva som gjør akkurat din hverdag meningsfull er opp til deg. Vi ønsker å bidra med å legge til rette for at du kan jobbe med det du liker, og er med å støtte deg på veien! Du trenger ingen henvisning for å komme til oss, bare møt opp og se om vi kan være noe for deg!

Hva kan du gjøre på GLIMT?

Gjennom året vil det variere hvilke aktiviteter som er på huset. Følg med i kalenderen til Glimt Recoverysenter for å finne ut hva som skjer her den neste tiden. Kom gjerne med forslag til aktiviteter. Du kan også ta ansvar for en aktivitet om du ønsker det.

Hvordan er vi organisert?

Glimt Recoverysenter driftes som en egen avdeling av Stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring – KBT på oppdrag for Trondheim kommune, med kommunale midler. Les mer om KBT på www.kbtkompetanse.no.

I tillegg til oss er det møteplasser på Moholt og Kalvskinnet som drives av Trondheim kommune. Les mer om tilbudene på nettsiden til Trondheim kommune.

VELKOMMEN TIL OSS!

VERDIER

Glimt følger deltakernes interesser, så innholdet i hverdagen vil variere ut fra hvem som bruker oss.

Vårt mål er at Glimt skal være et sted der alle opplever at de kan bli med å påvirke i størst mulig grad. Navnet vårt, Glimt, ble bestemt i fellesskap. Verdiene våre; Engasjement, Verdighet, Raushet, Tilhørighet og Kreativitet ble utarbeidet i workshops her på huset.

RECOVERY

På GLIMT håper vi at du opplever:

Tilhørighet – samarbeide og delta sammen med andre

Håp og optimisme – se hva som er mulig selv om livet tidvis er utfordrende

Identitet – Bli akseptert for den du er, hva du står for og hva du ønsker å gjøre

Mening – et sted du gleder deg å dra til

Empowerment – se kraften i deg selv og hva du kan utrette

WORKSHOPS

I tillegg til musikk og andre kreative metoder innen kunstuttrykk har vi workshops og kurs. Det er kurs i selvledelse, refleksjonsgrupper, tips og råd innen hverdagsstruktur og vi leier inn kompetanse som for eksempel en økonomisk rådgiver eller kostholdsekspert hvis det blir ønske om det. Har du et ønske? Da vil vi gjerne høre det.