Vårt kurstilbud

Vårt kurstilbud varier avhengig av deltakers ønsker og tilgjengelig kompetanse. Tidligere har vi hatt kurs i kommunikasjonsmetoder, notelære, kunst og fotografi.


Kurs på KBT Kompetanse

KBT Kompetansesenter tilbyr kurs som bidrar med nyttig påfyll og kompetanseheving på psykisk helse- og rusfeltet. De styrker brukere, pårørende og brukerrepresentanter, og gir kunnskap og innsikt til ansatte i helse- og velferdssektoren.