Å benytte seg av helsehjelp på Glimt er frivillig og det krever ditt samtykke 

Vårt helsehjelptilbud er samtaler mellom kl.10-15, mandager til fredager. Vi ønsker at dere avtaler samtaler på forhånd, du kan sende oss en sms for å finne passende tidspunkt eller ta kontakt med oss på Glimt. Vi minner om at vi ikke er et akutt-tilbud, for akutt hjelp må du kontakte din fastlege, legevakt på tlf 73969580 eller 113. Vårt helsehjelptilbud er knyttet til din deltagelse på Glimt, der vi sammen finner ut hvordan vi best kan støtte deg i hverdagen hos oss.


Helsehjelp på Glimt kan være:
 

 • Bistand til å søke hjelp hos andre tjenester 
 • Støtte og veiledning til å nå dine egne mål i livet 
 • Støtte til å aktivere nettverket ditt 
 • Mulighet til å bli med på møter du ønsker støtte på 


Info om dokumentasjonsplikt:
 

 • Etter helsepersonelloven er vi lovpålagt å dokumentere i journal den helsehjelpen du får av oss på Glimt. 
 • Når du samtykker til å benytte deg av helsehjelp sier du også ja til at det dokumenteres i journal 

Info om HelsaMi og hvordan den brukes:  

 • Vi anbefaler at du bruker appen HelsaMi eller HelsaMi på nett, som er direkte koblet til journalsystemet Helseplattformen 
 • I HelsaMi kan du se oversikt over timeavtaler og besøk 
 • Oversikt over helseopplysninger 
 • Historikk fra tidligere behandlingssteder 
 • Mer info om HelsaMi på denne linken www.helseplattformen.no/helsami/bli-kjent-med-min-journal/