Å benytte seg av helsehjelp på Glimt er frivillig og det krever ditt samtykke 

Vårt helsehjelptilbud er samtaler mandager til fredager, mellom kl.10-15. Vi ber om forståelse for at det ønskes at dere avtaler samtaler på forhånd, og minner om at vi ikke er et akutt-tilbud. Vårt helsehjelptilbud er knyttet til din deltagelse på Glimt, der vi sammen finner ut hvordan vi best kan støtte deg i hverdagen hos oss


Helsehjelp på Glimt kan være:
 

 • Bistand til å søke hjelp hos andre tjenester 
 • Støtte og veiledning til å nå dine egne mål i livet 
 • Støtte til å aktivere nettverket ditt 
 • Mulighet til å bli med på møter du ønsker støtte på 


Info om dokumentasjonsplikt:
 

 • Etter helsepersonelloven er vi lovpålagt å dokumentere i journal den helsehjelpen du får av oss på Glimt. 
 • Når du samtykker til å benytte deg av helsehjelp sier du også ja til at det dokumenteres i journal 

Info om HelsaMi og hvordan den brukes:  

 • Vi anbefaler at du bruker appen HelsaMi eller HelsaMi på nett, som er direkte koblet til journalsystemet Helseplattformen 
 • I HelsaMi kan du se oversikt over timeavtaler og besøk 
 • Oversikt over helseopplysninger 
 • Historikk fra tidligere behandlingssteder 
 • Mer info om HelsaMi på denne linken www.helseplattformen.no/helsami/bli-kjent-med-min-journal/