Ansatte

Tonje Marita Reksen Farstad
Teamleder
Erfaringskonsulent

tonje.farstad@kbtkompetanse.no
Tiril Byager Evenrud

Kunst- og miljøarbeider

Steinerpedagog

tiril@kbtkompetanse.no

Julie Nesset
Helsefaglig leder
Sosionom med erfaringsbakgrunn

julie.nesset@kbtkompetanse.no
Michelle Eilertsen

Miljøarbeider, tilkallingsvikar

Erfaringskonsulent

michelle.eilertsen@kbtkompetanse.no

Elizabeth Estensvoll
Miljøarbeider
Erfaringskonsulent

elizabeth.estensvoll@kbtkompetanse.no
Sandra Gundersen
Miljøarbeider, tilkallingsvikar

Sosionomstudent

sandra.gundersen@kbtkompetanse.no