Ansatte

Erlend Daaland Wormdahl
Musikkfaglig leder
Musikkterapeut

erlend.wormdahl@kbtkompetanse.no
Elizabeth Estensvoll (bilde)
Elizabeth Estensvoll
Miljøarbeider
Erfaringskonsulent

elizabeth.estensvoll@kbtkompetanse.no

Sandra Gundersen
Miljøarbeider, tilkallingsvikar
Sosionomstudent
sandra.gundersen@kbtkompetanse.no
Tonje Marita Reksen Farstad
Teamleder
Erfaringskonsulent

tonje.farstad@kbtkompetanse.no
Vebjørn Ovesen Ørsjødal
Kultur- og miljøarbeider 
Utøvende musiker og pedagog

vebjorn.orsjodal@kbtkompetanse.no 
Julie Nesset
Helsefaglig leder
Sosionom med erfaringsbakgrunn

julie.nesset@kbtkompetanse.no

Synne Morset
Veileder i musikkuttrykk (vikariat)
Utøvende musiker
synne.morset@kbtkompetanse.no