Viktig informasjon om bruk av munnbind på Glimt Recoverysenter

Bakgrunn: 

Det er kommet påbud av bruk av munnbind i offentlig rom i Trondheim kommune fra 16.12.2020, denne forskriften gjelder til 9.januar 2021 med mulighet for forlengelse om kommunen vedtar det. Dette innbefatter alle aktivitetstilbud, inkludert Glimt. Påbudet gir enkelte unntak der man personlig opplever helseutfordringer ved bruk eller vesentlige kommunikasjonsutfordringer på tilbud. Glimt har i dialog med koronatelefonen til Trondheim Kommune kommet fram til at vi kan ta en vurdering rundt dette påbudet på Glimt med bakgrunn i utfordringer knyttet til dette blant våre deltakere og hvordan vi kan ivareta godt smittevern på senteret. 

Vår vurdering:  

Vi vurderer det slik at det kan oppleves å være til vesentlig hinder for god kommunikasjon blant ansatte og deltakere, samt mellom deltakere å ha munnbind på senteret. Det er viktig at Glimt er en god arena for trygg og tillitsbyggende relasjon, og vi har tilstrekkelig smittevernsrutiner med god mulighet for minst 1 meter avstand blant oss som bruker lokalet. I enkelte tilfeller kan det med mange deltakere på huset ville være aktuelt med munnbind på enkelt arrangementer for de som føler seg fortrolige med bruk av munnbind. Alle ansatte og deltakere som ønsker å bruke munnbind oppfordres til det. Vi ønsker at deltakere som opplever utfordringer med at det ikke er munnbind på, tar kontakt med Tonje eller Erlend. Vi oppfordrer alle til å si tydelig ifra om man føler seg utrygg i situasjoner, enten med en ansatt eller i gruppen/aktiviteten man deltar på. 

Viktig info! 

Alle som ønsker å bruke munnbind må gjerne bruke det.  

Vi må presisere at deltakere og ansatte som opplever helseutfordringer som vesentlige pustevansker, angst, PTSD problematikk eller andre grunner til at man blir negativt påvirket av bruken av munnbind har fritak for dette påbudet, også på Glimt. Dette er opp til hver enkelt å vurdere og det kreves ikke legeattest for dette. Dette er en tillitsbasert vurdering kommunen gir hver enkelt innbygger i Trondheim. Vi ønsker at alle har dette i bakhodet når man møter mennesker som ikke har på munnbind – vi vet ikke hvilke årsaker som ligger bak at deres vurderinger og vi oppfordrer alle til å vise omtanke og forståelse i møte med andre i denne tiden.