Vi ønsker dine innspill!

Vi inviterer alle som har benyttet seg av vårt nettbaserte tilbud om svare på denne korte spørreundersøkelsen. Det er anonymt å delta i undersøkelsen. Det samles ikke inn direkte personopplysninger, og eventuelle identifiserende opplysninger vil bli ekskludert. Undersøkelsen vil kun bli brukt internt.

Trykk på linken for å svare på undersøkelsen:

https://no.surveymonkey.com/r/TXH63MX