Valg av representanter til deltakerråd

TIRSDAG 22.SEPTEMBER KL.11:00

Vi er i prosessen med å danne et deltakerråd. Deltakerrådet er en viktig bit i brukermedvirkningen på senteret. Sakslisten til brukerrådet vil utarbeides i samarbeid med deltakerrepresentantene og deltakerne på senteret. Deltakerrådet vil bli avholdt en gang per kvartal.

Deltakerrådets mandat:

  • Tilrettelegge for aktivitet i samarbeid med ansatte
  • Gi innspill til hvordan senteret driftes
  • Være med i planleggingen av recoveryverksteder
  • Disponere 100 000 kr av Glimts budsjett til prioritering av aktivitet, det kan være utstyr, turer ect.

Deltakerrådet skal bestå av

  • Deltaker med vara
  • Deltaker med vara
  • Organisasjonsrepresentant med vara (innen psykisk helse)
  • Teamleder Erlend – vara Tonje

Ønsker du å melde deg som representant eller vararepresentant kan du skrive deg opp på listen på vår info-tavle, der kan du også se hvem andre som har meldt seg. Har du ikke anledning til å skrive deg opp selv så kan du gjerne gi oss en beskjed på Glimt telefonen 929 92 150.

Valg

Er det mer enn to deltakere som ønsker å sitte som representant eller vararepresentant vil det bli skriftlig valg. Alle legger en lapp i en skål som Tonje teller opp, de to med flest stemmer får representantplassen. Vara bestemmes på samme måte.

Velkommen!