Slik løste vi det

Her kan du lese litt om vår drift de siste ukene, etter regjeringen kom med tiltak i bekjempelse av Covid-19.

Glimt valgte å stenge sitt fysiske tilbud fredag 13.mars, samtidig som de andre treffstedene i Trondheim kommune. Onsdag 18. mars var vi igang med et tilbud på nett ved bruk av Zoom. Vi primært informerte deltakerne gjennom våre kanaler på sosiale medier, Facebook og Instagram, og vært tilgjengelig for spørsmål og samtaler på telefon – epost og messenger for de som foretrekker skriftlig kommunikasjon. Deltakere som vi har kontaktinfo og som vi ikke har hatt kontakt med i perioden har blitt kontaktet direkte for en avklaring av situasjon og forsikre oss om at de vet om de tilbudene som er. Vi har avtale med treffstedene i Trondheim kommune om å dele hverandres aktiviteter og tilbud.

Vi har opprettet en Facebookgruppe tilhørende vår Facebookside for å lettere kunne kommunisere med hverandre i et lukket forum gjennom denne perioden. Vi lanserte vår nettside www.glimtrecoverysenter.no med en LIVE chat funksjon rett før påske som er åpent to ganger i uken for å enkelt kunne nå oss for spørsmål og bli bedre kjent med våre tilbud.

Ved bruk av Zoom møtefunksjon har vi avholdt

 • Daglige sofamøter
 • Åpen kanal – samtaler om stort og smått
 • Kunstterapi workshops
 • Online undervisning i Logic pro X
 • Musikk lytte grupper

Deltakerne har bidratt med

 • Positiv oppmuntring og støtte til hverandre
 • Utvikling av quiz til Facebook konkurranse
 • LIVE tegnestudio, tegner digitalt via delt skjerm 
 • Deling av bilder og tanker, tips og råd fra egen hverdag gjennom perioden

Andre tilbud:

 • Felles filmvisning med chat
 • LIVE chat tjeneste via vår nettside

Ansatte og ansatte i praksis har i tillegg hatt noen tilbud på helligdagene i påsken.