Reduser nærkontakter, men ikke isoler deg!

I de nye nasjonale råd og regler som ligger på regjeringen.no står det; “reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg”.

Sosial kontakt og støtte er av stor betydning for helse og livskvalitet både i gode tider og spesielt når livet byr på ekstra utfordringer. Sosiale nettverk, både fysiske og digitale, kan forebygge ensomhet og psykiske lidelser.

Dette er et viktig budskap som vi ikke får understreket nok! Disse råd og regler som nå er lagt fram av regjeringen er for de i samfunnet som møter mange, ikke for deg som allerede møter få. Vi har gjennom pandemien opplevd gang på gang at vi møter mennesker som beskriver en enorm ensomhet. Mye av denne ensomheten hadde nok vært tilstede uavhengig av pandemien, da den ofte omhandler å ha et lite nettverk. Kanskje bor man i byen uten familie i nærheten, eller har familie man ikke har kontakt med. Venner er heller ikke det enkleste å få i voksen alder om man flytter til et nytt sted, eller av ulike grunner vil ha mer avstand til den vennegjengen man har.

Når man står utenfor arbeidsliv og skole har man ikke det naturlige møtepunktet som mange har, kanskje lever man med utfordringer som gjør det vanskelig å delta på fritidsaktiviteter, og kanskje er utfordringen så stor at man generelt har utfordringer med sosial kontakt. Vårt inntrykk er at mange av de som allerede møter få tar disse anbefalinger og regler så strengt at man står i fare for å isolere seg helt. Vi vet det finnes mennesker der ute som syns det er så vanskelig å komme seg ut av sengen at slike regler og anbefalinger gir mat til angsten som allerede sier at hverdagen utenfor er vanskelig.

Det er også de som sitter på hjemmekontor og nettstudier. Ikke alle har samboere. Ikke alle har det bra i den situasjonen man bor i, og da er det så viktig å ha positiv sosial kontakt med noen. Fylle uken med gode opplevelser og mening.

Det er ikke opp til andre å bestemme hvem som har behov for å ha denne kontakten, dette må hver enkelt avgjøre selv.