PUNKT:SIRKUS

PUNKT:SIRKUS er et gratis tilbud for folk som ønsker å møte folk, – et møtested, samlingspunkt, en klubb for de som blir medlemmer.

PUNKT:SIRKUS oppstår fordi mange voksne opplever vansker med det sosiale og at de ikke henger med i jobb, i utdanning eller i prestasjonssamfunnet forøvrig. 

Disse menneskene brenner inne med ressurser og det gagner ingen. PUNKT:SIRKUS er et forsiktig forsøk på å gjøre noe med nettopp det. 

PUNKT:SIRKUS er et lavterskel, non-profit og frittstående samlingssted som etterhvert vil driftes av medlemmene. 

Psykolog Tore Fallet er initiativtaker og vil ta ansvar for en god oppstart. Senere vil jeg holde meg i bakgrunnen og medlemmene får styringen selv, utvikle retningslinjer og planer for aktivitet – dersom de ønsker det. 

Sted: Sirkus Shopping, oppmøte i Storstua i tredje etasje (over kjøpesenteret).

Tid: Tirsdager kl 15 til 18.

I første omgang: 29, november, 6. og 13. desember. 

Påmelding: E-post til post@torefallet.no eller sms til 99637841. 

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe, dumme spørsmål finnes ikke.

Begrenset antall plasser. 

Velkommen!