Påmelding framover

 Nye rutiner for bruk av GLIMT recoverysenter (som følge av kommunale og nasjonale innstramminger fra 4.1.2021-29.1.2021)

Kjære deltagere og andre besøkende av GLIMT Recoverysenter.  

Vi gjør alt vi kan for å fortsatt kunne ha et åpent tilbud for deg som har behov for oss på en trygg måte og som følger smittevern reglene i Trondheim kommune og nasjonalt (se punkt nedenfor om bakgrunn). 

Derfor gjør vi noen endringer i hvordan du kan bruke Glimt Recoverysenter. Endringene er:  

 • Hver deltager må avtale (på chat, telefon) på forhånd når man skal komme.  
 • Vi oppretter zoom aktivitet. 
 • Vi fortsetter med Facebook, chat på vår nettside o.s.v. 
 • Vi er fortsatt tilgjengelig for deg som har behov for veiledning eller støtte fra oss. 
 • Vi kan fortsatt bistå deg til å søke bistand utover vårt tilbud om det er behov for det. 

Som et recoverysenter med fokus på dine interesser og ressurser ønsker vi å bidra til en positiv hverdag, der våre aktiviteter er tilgjengelig både for kreativ utfoldelse og for dialog.  

Vi gjenoppretter våre tilbud på nett og er tilgjengelig på Zoom, Facebook, Instagram og Snapchat for prat og deling av hverdagen på godt og vondt, vise hva vi gjør og være der for hverandre i en tid vi ikke kan møte alle vi har lyst til.   

Vi er også tilgjengelig på telefon om du ønsker en samtale i denne perioden, og vi møter gjerne for å gå en tur ute! 

Det blir utvidede tiltak på Glimt Recoverysenter i denne perioden for å kunne ha lokalet åpent: 

 • Du må avtale før du kommer. Send oss en melding eller ring på tlf: 929 92 150 med hva du ønsker å gjøre, eventuelt hvem du ønsker å møte/samarbeide med. 
 • Alle bør bruke munnbind inne på GLIMT i denne perioden. Det er gitt unntak for de som opplever fysiske eller psykiske plager ved bruk, og dette er opp til deg selv å avgjøre. 
 • Vi deler ansatte og deltakere inn i faste kohorter (det vil si at de samme menneskene i en fast gruppe har aktivitet samtidig i løpet av uken), disse kohortene vil vare ut perioden. Derfor har vi innført påmelding.  
 • Minst 1 meter avstand, men gjerne 2 meter. 
 • Vask av kontaktpunkt mellom hver aktivitet, utstyr vaskes mellom hver person som bruker det, og utstyr som ikke kan vaskes settes 2 dager i karantene. 
 • Alle kontakter på GLIMT beregnes som sosiale kontakter, og regnes derfor inn i dine 10 stykk som du kan møte på en uke. Dette må du selv ha oversikt over, men vi hjelper gjerne til med å organisere slik at du får brukt senteret slik som du har behov for uten at du går over ditt maksantall.  

For øvrig gjelder: 

 • Alle må gjennomføre håndvask ved ankomst. 
 • Bruke antiback på bord og kontaktflater etter bruk. Felles bord, stoler, redskaper brukt ved aktivitet og musikkinstrumenter vaskes mellom bruk av ulike personer.  
 • Alle må legge igjen navn og telefonnummer i våre besøkslister som oppbevares i 10 dager. 

Noen eksempler på hvordan du kan bruk av senteret: 

 • Fri bruk av studio, musikkrom eller hobbyrom til egne eller felles prosjekter. Du har mulighet til å benytte det alene, sammen med en av dine sosiale kontakter som du kommer sammen med eller at du blir satt sammen i en fast kohort med andre deltakere som ønsker det samme.  
 • Du kan også skrive ønske om du vil gjøre aktiviteter med en fast ansatt som veiledning i studio eller et instrument. Vi kan også bare henge sammen i lokalet, perle eller male sammen. 

Påmelding:  

Send SMS eller ring til vår telefon 929 92 150. Vi skal forsøke å organisere etter beste evne for å gi alle det tilbudet de ønsker. 

Vi er avhengige av at vi alle hjelper hverandre med å huske på smitteverntiltak og rutiner. 

Våre nettilbud 

Følg med i vår kalender på nettsiden www.glimtrecoverysenter.no for aktiviteter på nett med link.  

Bakgrunn: 

Lørdag 26.desember 2020 innførte formannskapet nye og skjerpede smittevernregler i Trondheim kommune.  

 • Det er tidligere innført påbud om bruk av munnbind i offentlige rom der det ikke er mulig å holde nødvendig avstand. Dette gjelder fortsatt. 
 • Maks 10 sosiale kontakter i uken, dette gjelder husstanden samlet. 

Søndag 3.januar 2021 la regjeringen fram forsterkede nasjonale smitteverntiltakene for å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning av smitte.  

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. 
 • Personer som bor alene kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. 
 • Maks 10 personer samlet innendørs i offentlige lokaler, med minst 1 meter avstand. 

Dette er noen av tiltakene, du kan se alle tiltakene og pressekonferansen til regjeringen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/  

Glimt Recoverysenter er et tilbud i Trondheim kommune som er definert å gi helsehjelp. . Vi skal bidra i forebyggingen av ensomhet og isolasjon, dette er spesielt viktig i denne perioden. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad presisert i Regjeringens pressekonferanse at helsetilbudene skal være åpne for de som trenger det, og alle som har behov for det oppfordres til å bruke disse tilbudene.