Vi utvider åpningstiden og oppløser kohortene :)

Fra mandag 9.august utvidet vi åpningstiden til kl.17:00. Vi har nå åpent mandag til fredag kl.10:00-17:00. I tillegg åpner vi nå på lørdager fra kl.10:00-16:00.

Vi oppløser nå kohortene med bakgrunn i tilbakemeldinger fra deltager om behovet for tilbudet, det betyr at alle kan nå komme de dagene som passer seg selv best. Vi oppfordrer fortsatt til å ringe for å høre om det er plass, da vi fortløpende ser om vi kan holde god avstand i lokalet.

  • Kohorter ble innført for å begrense et eventuelt smitteutbrudd. Dette har fått mange konsekvenser hvor flere ikke får brukt tilbudet i den graden de ønsker, og det medfører at å deler av tidene hvor kohortene kan bruke sin tildelte tid, så er det til tider svært få som kommer.
  • Oppløsning av kohortene vil kunne gi en økt risiko for at flere deltakere møtes gjennom en uke, og at flere vil inngå i en eventuell karantene. Men med de erfaringene gjort hittil i år, hvor alle har tatt felles ansvar for god avstand, å ikke være for mange samlet og godt renhold. Ser vi nå at vi kan oppløse de strenge kohortene og samtidig være i trå med gjeldene smittevernveiledere.

Besøkslogg med telefonnummer for en eventuell smittesporing videreføres.