Avlyst inntil videre: Minikurs ved Dagfinn Bjørgen

I perioden mellom torsdag 27. mai og onsdag 30. juni, skal Dagfinn Bjørgen ved KBT holde flere minikurs her på Glimt Recoverysenter.

Temaene for kursene er som følger:
– Hvordan dele egenerfaring
– Erfaringskonsulent: Utdanning og jobb
– Recovery: Hva mener vi med dette?

Viktig:
Siden vi er delt opp i to kohorter her nå så vil også kurset gå dobbelt sånn at begge kohortene får muligheten til å delta.
Kursdager for kohort 1 [som har mandager, tirsdager og torsdager] blir holdt 27. mai kl.13:00-15:00, 10. juni kl.10:00-12:00 og 24. juni kl.13:00-15:00.
Kursdager for kohort 2 [som har onsdager og fredager] blir holdt 2. juni kl.13:00-15:00, 16. juni kl.10:00-12:00 og 30. juni kl.13:00-15:00.

Kurset har påmelding så om du ikke er i en kohort, eller er usikker på hvilken du tilhører, kan du informere om dette da.
Du melder deg på kurset ved å kontakte oss på tlf: 929 92 150. Du kan også sende en SMS, men husk da å sende navn og telefonnummer vi kan nå deg på om noe skulle dukke opp.

Litt om kursholder Dagfinn Bjørgen:
Dagfinn er daglig leder for Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT. I hans jobb i KBT ønsker han å fremme hvordan mennesker med psykiske helseutfordringer og rus, kan skape en god hverdag gjennom egne ressurser og bistand. Det er vesentlig at tjenestemottakerne og deres pårørendes erfaringer, kan gjennom livserverved kunnskap blir en gyldig kunnskap i utforming av tilbudene for individet og for grupper.

Hvem passer kurset for?
Alle som ønsker å lære mer om erfaringskonsulent som profesjon eller som ønsker tips i hvordan å bruke egenerfaring på en positiv måte. Kurset er lagt opp i to bolker –  du kan delta på en eller begge etter interesse.

Vårt mål med recoverykurs
Vi ønsker at våre kurs bidrar med nyttig påfyll og kompetanseheving på psykisk helse- og rusfeltet. De styrker brukere, pårørende og brukerrepresentanter, og gir kunnskap og innsikt til ansatte i helse- og velferdssektoren. Vi ønsker at kursene kan bidra til positiv læring i på din recoveryreise.