Kommunale innstramminger 26.12.2020 -9.1.2021

Nye rutiner for GLIMT og GLIMT ung. 

Bakgrunn: 

Lørdag 26.desember 2020 innførte formannskapet nye og skjerpede smittevernregler i Trondheim kommune. Tidligere ble det innført påbud om bruk av munnbind i offentlige rom der det ikke er mulig å holde nødvendig avstand. Munnbindpåbudet gjelder fortsatt, du kan lese mer om hvordan det er for oss på Glimt under nyheter.

Det blir utvidede tiltak på Glimt Recoverysenter i denne perioden for å kunne ha det åpent: 

  • Påmelding slik at vi kan organisere kohortene med samme deltakere over tid. 
  • Faste ansatte på de ulike kohortene, der det er mulig. 
  • 2 meter avstand til hverandre i lokalene, 1 meter er nok ved forbi passeringer. 
  • Egne drikkestasjoner for hver av kohortene, på de ulike rommene. 
  • Vask av kontaktpunkt mellom hver kohort. 
  • Det er tydelig merket hvor man kan sitte slik at vi har tilstrekkelig avstand. 

Påmelding:  

Send SMS eller ring til vår telefon 929 92 150 med hvilken dag/dager og hvilket tidspunkt du ønsker å komme. Ønsker du plass på et bestemt rom må du gi beskjed om dette. Vi skal forsøke å organisere etter beste evne for å gi alle det tilbudet de ønsker. 

Tilbud i romjulen 2020: (Tilbudene for januar kommer ved nyttår) 

Mandag 28.12  kl.10:00-12:00 eller 12:30-14:30 

Tirsdag 29.12  kl.10:00-12:00 eller 12:30-14:30 

Onsdag 30.12 kl.10:00-12:00 eller 12:30-14:30 

Felleslokalet – maks 8 personer. 

Musikkrommet – maks 4 personer. 

Kunstrommet – maks 3 personer. 

Studio New York – 1 person. 

Studio Bali – 1 person (2 kan samarbeider om man holder 1 meter og bruker munnbind) 

Trondheim kommune har vedtatt strengere tiltak. 

Dette er tiltakene som angår driften av Glimt Recoverysenter: 

  • Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke.   
  • Alle serveringssteder skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer. 

Hva betyr dette i praksis? 

Dette betyr at man ikke skal omgås flere enn 10 personer på 7 dager, dette er utenom de du møter via arbeid eller bor sammen med. Du kan møte de 10 personene du har valgt så mange ganger du ønsker, men det er viktig at det holdes minst 1 meter. Hold 2 meter til de i risikogruppen. 

Hva betyr dette for Glimt? 

De dere omgås på Glimt er medregnet i disse 10 personene. Derfor deler vi nå opp slik at deltakerne på Glimt Recoverysenter tilhører faste kohorter med faste antall personer. Vi ønsker å ha faste ansatte der det er mulig på hver kohort, og antall personer avgjøres utfra en vurdering av de ulike aktivitetsrommene i forhold til størrelsen på rommet og muligheten for å sitte 2 meter ifra hverandre. Dette gjør vi fordi vi har deltakere og ansatte i risikogruppen.  

For å kunne ha et tilbud til flest mulig vil de som melder seg på for eksempel kunstrommet ha aktivitet i denne perioden, man kan selvfølgelig gå på toaletter og ut på verandaen men ellers må kohortene være adskilt. 

Glimt Ung vil organiseres på samme måte.  

Det er viktig at både deltakere og ansatte er nøye med å holde 2 meter avstand selv og minner om dette på en hyggelig måte hvis noen glemmer seg. Det vil bli tydelig merket med faste sitteplasser i lokalet og det vil være drikkestasjon på hvert av rommene. 

Det er du selv som har det endelige ansvaret for hvor mange du møter i løpet av 7 dager, vi ønsker å bidra i smittebegrensningen samtidig som at det er viktig at våre deltakere har et tilbud tilgjengelig også i denne perioden.