Erfaringskonsulentkurs, høsten 2020

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT skal ha erfaringskonsulentkurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge.
Kurset er rettet mot de som planlegger å ansette eller har ansatt erfaringskonsulenter, for erfaringskonsulenter som er ansatt i psykisk helse- og rustjenester, eller for de som har lyst til å starte som erfaringskonsulent.
Formålet med kurset er å bidra til å styrke erfaringskonsulentrollen. Kurset vil bestå av foredrag og gruppearbeid som bygger på praktiske eksempler og erfaringer. Ved fullført kurs vil du få et kompetansebevis på gjennomført nettkurs som erfaringskonsulent.

Glimt Recoverysenter er en underavdeling av KBT og etter at flere av våre deltakere har vist interesse for dette kurset har vi valgt å sette opp dette som en aktivitet som gir deltakere på Glimt gratis tilgang til dette webinaret. Er du deltaker på Glimt så må du melde deg på hos oss på epost glimt@kbtmidt.no. Se lengre nede for mer info om kurset, påmelding og link for de som ikke er deltaker hos oss. 
Vi har fått 10 stk. Ipad fra Elkjøpfondet så vi kan også låne deg en Ipad om du trenger det for å få tilgang til webinaret der du er. Denne kan vi levere til deg om du av ulike grunner ikke kan hente den selv. Vi vil også ha webinaret på storskjerm på et av våre møterom på Glimt, om flere vil sitte sammen.

Påmelding Vi vil organisere tilgangen for våre deltakere og det er viktig at du skriver fult navn, epost og telefonnummer til oss på glimt@kbtmidt.no. Husk å skrive om du trenger Ipad. 

Kurset vil er et webinar over fire samlinger og vil ha oppstart torsdag 27. august klokken 13:00. Samlingene vil være på torsdager fra klokken 13:00-15:00 og ha et nytt tema for hver samling.
Samlingene vil starte med en innledning på ca. 40 minutter. Deretter blir det arbeidsoppgaver i gruppe og til slutt en oppsummering.
De tar for seg temaene:
– Hvordan skape gode relasjoner og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiver
– Stillingsbeskrivelse og forberedelse i tjenesten
– Erfaringer i Norge
– Integrasjon av nye roller i tjenester

Kurset er åpent for alle og koster 1200,- om du ikke deltar via oss. Er du ikke deltaker på Glimt Recoverysenter kan få mer info om pris og melde deg på her:https://www.kbtmidt.no/2020/06/02/erfaringskonsulentkurs-hosten-2020/