Vokalgruppe

Vokalgruppa med Julie er satt på pause. Det kan bli mulig med ny oppstart igjen på et senere tidspunkt – meld gjerne din interesse 🙂 Det er også mulig at gruppen drives deltakerstyrt hvis det er ønske om det.