Viktig info tirs. 26.sept

I morgen blir en litt annerledes tirsdag, alle ordinære aktiviteter er avlyst. Digital recoverykonferanse er på Antarktis kl 10-13, ullbestilling på kunstrommet kl.13:15, se kalender for info. Lunsj m/påmelding er som vanlig. Husmøte og matsentrallevering kl.14-15. Vi sees!