Refleksjon: Raushet

Hva er å være raus? Hva er det å være raus med seg selv? Hvordan være raus med andre? Kan det være vanskelig å være raus?