Introduksjon til Digitalt kurs: Logic Pro X

Introduksjons-møte til kurset starter kl.13:00! Mikkel er på Glimt fra kl.10:00 for å sjekke utstyr og være tilgjengelig for spørsmål, om du vil komme tidligere. ⭐Oppstart:  Introduksjon – tirsdag 29.august   …

Felles jam på Lademoen

Vi har fått en avtale med Kulturenheten om å låne øvingsrom i 2.etg over Trikkestallen Skatepark på Lademoen. Du kan melde deg på ved å ringe oss eller sende SMS …

Felles jam på Lademoen

Vi har fått en avtale med Kulturenheten om å låne øvingsrom i 2.etg over Trikkestallen Skatepark på Lademoen. Jammen ledes av Vebjørn ut november. Du kan melde deg på ved …

Felles jam på Lademoen

Vi har fått en avtale med Kulturenheten om å låne øvingsrom i 2.etg over Trikkestallen Skatepark på Lademoen. Jammen ledes av Vebjørn ut november. Du kan melde deg på ved …