Bildet viser et pådekket spisebord med diverse pålegg og drikke

Felleslunsj

I fellesskap lages det lunsj to dager i uken! Alle betaler en symbolsk sum på 20 kr, – helst på Vipps, men vi har også mulighet for kontant hvis Vipps …

Laging av lunsj

To dager i uken lages det lunsj på Glimt. Dette er en viktig del av fellesskapet og er faste samlingspunkter gjennom uken, og vi trenger hjelpere! Vil du bidra i …

Laging av lunsj

To dager i uken lages det lunsj på Glimt. Dette er en viktig del av fellesskapet og er faste samlingspunkter gjennom uken, og vi trenger hjelpere! Vil du bidra i …

Bildet viser et pådekket spisebord med diverse pålegg og drikke

Felleslunsj

I fellesskap lages det lunsj to dager i uken! Alle betaler en symbolsk sum på 20 kr, – helst på Vipps, men vi har også mulighet for kontant hvis Vipps …

Bildet viser et pådekket spisebord med diverse pålegg og drikke

Felleslunsj

I fellesskap lages det lunsj to dager i uken! Alle betaler en symbolsk sum på 20 kr, – helst på Vipps, men vi har også mulighet for kontant hvis Vipps …

Laging av lunsj

To dager i uken lages det lunsj på Glimt. Dette er en viktig del av fellesskapet og er faste samlingspunkter gjennom uken, og vi trenger hjelpere! Vil du bidra i …