Tiril ut 2023

Mange har spurt og lurt på en avklaring ang Tiril’s framtid på Glimt. Flere har kommet med fantastiske tilbakemeldinger og virkelig vist engasjement rundt videre ansettelsen av Tiril – og …