Introduksjon til Digitalt kurs: Logic Pro X

Introduksjons-møte til kurset starter kl.13:00! Mikkel er på Glimt fra kl.10:00 for å sjekke utstyr og være tilgjengelig for spørsmål, om du vil komme tidligere. ⭐Oppstart:  Introduksjon – tirsdag 29.august   …