Smittevern 16.06 2021

Tirsdag 15. juni vedtok Trondheim kommune nye lokale smittevernregler med lettelser på noen tiltak og en gradvis gjenåpning av samfunnet. Vi oppfordrer alle til å gå inn på www.trondheim.kommune.no/korona og gjør seg kjent med innholdet fra formannskapets møte 15.6.2021. 

Dette betyr at vi kan lette på noen av tiltakene på Glimt. Den viktigste endringen er at vi går tilbake til hele kohortdager, med maks 12 deltakere i lokalet samtidig. 

For å benytte Glimt må du: 
– Ikke ha forkjølelse- eller luftveisinfeksjonssymptomer, ring gjerne om du er usikker
– Kun komme på dine kohort dager – gi beskjed før du kommer om du ikke har en fast avtale
– Bruk munnbind om du kan 
– Vask hendene når du kommer 
– Hold minst 1 meter avstand til andre 
– Sprit hendene jevnlig, og alltid før du benytter vår drikkestasjon 
– Vask over utstyr etter bruk  
– Gi oss ditt navn og telefonnummer som vi lagrer i 14 dager i tilfelle behov for smittesporing. 

Info om kohorter 
Kohort 1: mandag og tirsdag – felles lunsj hver tirsdager kl.12 – husk å si ifra om du vil ha 🙂
Kohort 2: onsdag og fredag – felleslunsj hver onsdag kl.12 – husk å si ifra om du vil ha 🙂

Fast sommeraktivitetsdag:
Torsdager blir felles aktivitetsdag i sommer, med forbehold om vær og påmelding. Vi har samlet inn ønsker for utflukter og vi organiserer det slik at vi kan opprettholde god avstand på alle aktiviteter, på den måten kan man delta uavhengig av kohort. Info om hva som skjer – eventuelle antallsbegrensinger og påmeldingsfrist står i vår kalender.