Ingenting om oss uten oss

Glimt skal delta på nasjonal konferanse for recovery “Ingenting om oss uten oss” på Gardermoen 6.-7. september!

Vi er 6 personer som reiser, med deltakere og ansatte på lik linje, som er en av hovedmålsetningene på Glimt. Vi gleder oss til å høre inspirerende innlegg og delta aktivt for at konferansen skal bli en møteplass med vekt på dialog og deling av erfaring og kunnskap. Konferansen har som mål å bygge bro mellom fag og erfaring, og utvikle ny kunnskap og praksis. I tillegg har vi blitt invitert til å ha et innlegg på miniseminar 1, på første konferansedag, der vi skal gi et innblikk i hverdagen på Glimt. I likhet med all aktivitet på Glimt samskaper vi innlegget/foredraget i fellesskap med våre deltakere – i god tråd med konferansens tittel Ingenting om oss uten oss!

Vil du vite mer om konferansen kan du sjekke ut nettsiden Nasjonal Recoverykonferanse – Recoveryknutepunkt