Å benytte seg av helsehjelp på Glimt er frivillig og det krever ditt samtykke 

Helsehjelp på Glimt kan være: 

  • Bistand til å søke hjelp hos andre tjenester 
  • Støtte og veiledning til å nå dine egne mål i livet 
  • Støtte til å aktivere nettverket ditt 
  • Mulighet til å bli med på møter du ønsker støtte på 

Info om dokumentasjonsplikt: 

  • Etter helsepersonelloven er vi lovpålagt å dokumentere i journal den helsehjelpen du får av oss på Glimt. 
  • Når du samtykker til å benytte deg av helsehjelp sier du også ja til at det dokumenteres i journal 

Info om HelsaMi og hvordan den brukes:  

  • Vi anbefaler at du bruker appen HelsaMi eller HelsaMi på nett, som er direkte koblet til journalsystemet Helseplattformen 
  • I HelsaMi kan du se oversikt over timeavtaler og besøk 
  • Oversikt over helseopplysninger 
  • Historikk fra tidligere behandlingssteder