Å benytte seg av helsehjelp på Glimt er frivillig og det krever ditt samtykke 

Helsehjelp på Glimt kan være: 

 • Finne ut av sammen med deg om du har behov for andre tjenester i kommunen, dersom du ønsker det 
 • Bistand til å søke hjelp hos andre tjenester 
 • Støtte og veiledning til å nå dine egne mål i livet 
 • Støtte til å aktivere nettverket ditt 
 • Mulighet til å bli med på møter du ønsker støtte på 
 • Mulighet til at en ansatt kan bli med på ansvarsgruppemøte

Info om dokumentasjonsplikt: 

 • Etter helsepersonelloven er vi lovpålagt å dokumentere i journal den helsehjelpen du får av oss på Glimt. 
 • Når du samtykker til å benytte deg av helsehjelp sier du også ja til at det dokumenteres i journal 

Info om HelsaMi og hvordan den brukes:  

 • Vi anbefaler at du bruker appen HelsaMi eller HelsaMi på nett, som er direkte koblet til journalsystemet Helseplattformen 
 • I HelsaMi kan du se oversikt over timeavtaler og besøk 
 • Oversikt over helseopplysninger 
 • Historikk fra tidligere behandlingssteder