Forhåndsavtale individuelle samtaler

Hei!

På grunn av sykdom har vi redusert anledning til drop-in-samtaler, slik at man kan ikke forvente at vi får til samtaler/oppfølging samme dag.

Vi ber om forståelse for at det ønskes at dere avtaler samtaler på forhånd, og minner om at vi ikke er et akutt-tilbud. Vårt helsehjelptilbud er knyttet til din deltagelse på Glimt, der vi sammen finner ut hvordan vi best kan støtte deg i hverdagen hos oss. Vi kan sette opp avtaler i ukedagene mellom kl 10-15.