Workshop: Identitet

Denne workshopen er en fortsettelse av arbeidet vi begynte på i workshopen “Gode steder å være i byen vår” og “Håp”. Dette er en recovery-workshop ut fra CHIME-modellen og nå tar vi for oss I’en som står for Identitet, og vi vil sammen utforske hvordan man kan skape seg en positiv identitet!

Recoveryverksted handler om en grunnleggende holdning til at vi alle har noe viktig å bidra med. Glimt bygger på Recovery-modellen CHIME, som på norsk står for Tilhørighet, Håp, Identitet, Mening og Selvstyrking/egenkraft. Å jobbe med disse temaene i sitt liv er for mange viktige i eget arbeid med recovery og kan bidra til økt livskvalitet. Dette er tanken bak disse workshopene. I en workshop gjør vi et felles arbeid. Å delta på disse workshopene kan for den enkelte være et bidrag til å jobbe med egen recoveryprosess. Recovery kan defineres som å finne måter å leve et godt liv på tross av vanskelighetene en kan oppleve i hverdagen.  

Vi tar for oss hver bokstav i CHIME-modellen for hver gang, og starter med C’en (Connectedness/tilhørighet).

Uke 19 Connectedness/Tilhørighet – “Gode steder å være i byen vår”

Uke 21 Hope/Håp – “Hva er håp og hva betyr det for deg?”

Uke 25 Identity/Identitet – “Hvordan skape en positiv identitet?”

Uke 26 Meaning/Mening – “Mening i hverdagen”

Uke 27 Empowerment/selvstyrke – “Hvordan løfte seg selv opp”

Arrangementet er ferdig.

Dato

jun 21 2023
Expired!

Tid

11:00 - 12:00