Webinar – Erfaringskonsulentkurs

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT skal ha erfaringskonsulentkurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge. Kurset er rettet mot de som planlegger å ansette eller har ansatt erfaringskonsulenter, for erfaringskonsulenter som er ansatt i psykisk helse- og rustjenester, eller for de som har lyst til å starte som erfaringskonsulent. Formålet med kurset er å bidra til å styrke erfaringskonsulentrollen. Kurset vil bestå av foredrag og gruppearbeid som bygger på praktiske eksempler og erfaringer. Ved fullført kurs vil du få et kompetansebevis på gjennomført nettkurs som erfaringskonsulent.

 

Glimt Recoverysenter er en underavdeling av KBT og etter at flere av våre deltakere har vist interesse for dette kurset har vi valgt å sette opp dette som en aktivitet som gir deltakere på Glimt gratis tilgang til dette webinaret. Du kan enten komme å se det på møterommet Dublin sammen med Tonje i GLIMT sine lokaler eller melde deg på hos oss på epost glimt@kbtmidt.no. og få tilsendt innligging slik at du kan delta hjemmefra. Vi har fått 10 stk. Ipad fra Elkjøpfondet så vi kan også låne deg en Ipad om du trenger det for å få tilgang til webinaret der du er. Denne kan vi levere til deg om du av ulike grunner ikke kan hente den selv.
  Påmelding Vi vil organisere tilgangen for våre deltakere og det er viktig at du skriver fult navn, epost og telefonnummer til oss på glimt@kbtmidt.no. Husk å skrive om du trenger Ipad, ønsker tilsendt kode eller vil se det sammen på GLIMT.
Kurset vil er et webinar over fire samlinger og vil ha oppstart torsdag 27. august klokken 13:00. Samlingene vil være på torsdager fra klokken 13:00-15:00 og ha et nytt tema for hver samling. Samlingene vil starte med en innledning på ca. 40 minutter. Deretter blir det arbeidsoppgaver i gruppe og til slutt en oppsummering. De tar for seg temaene:
  • Hvordan skape gode relasjoner og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiver
  • Stillingsbeskrivelse og forberedelse i tjenesten
  • Erfaringer i Norge
  • Integrasjon av nye roller i tjenester
  For mer info om kurset og påmelding for de som ikke er deltaker hos oss på www.kbtmidt.no

Arrangementet er ferdig.

Dato

aug 27 2020
Expired!

Tid

13:00 - 15:00