Selvledelseskurs (fullt)

Kort om kurset: 
Hvordan være din egen støtte, og styrke deg selv. Selvhevdelse og grensesetting.

 

Kursdag 1:

For å lykkes med selvledelse er det viktig at du har klare målsetninger. Ofte har vi tanker og ideer om å endre noe i våre liv, men det blir ofte stort og kan oppleves som en evig prosess.

En opplevelse av at vi aldri kommer i mål, vil naturlig nok tære på motivasjonen.

Å lage et tydelig bilde for deg selv på hva du ønsker å oppnå og hvilke delmål du har underveis, gjør at du kan være mer bevisst i prosessen; se hva du lykkes med, gjøre endringer i planen ved behov og ikke minst kunne se når du har oppnådd målene dine.

På kursdag 1 vil vi derfor jobbe med ulike verktøy som kan gi deg en bedre oversikt over hvordan livet er i dag, synliggjøre og konkretisere hva du ønsker å oppnå.

 

Kursdag 2:

Selvhevdelse handler om å kunne ta ansvar for å formidle egne meninger og behov. Det handler om å ha evnen til å ta initiativ og få kontakt med andre, presentere seg og si noe positivt om seg selv og andre. I tillegg handler det om å kunne stå imot negativt press fra nære relasjoner vi har rundt oss. Er det mine behov og mål jeg jobber for, eller er det det andre ønsker for meg?

Grensesetting er viktig – det handler om selvhevdelse og identitet. Krav og forventninger til hva vi skal rekke og orke, kan til tider kan virke grenseløst. Å kunne sette grenser, og ivareta seg selv på en god måte, kan derfor for mange være en viktig nøkkel til å kunne opprettholde et mer balansert liv og en sunn helse.

Uten grensesetting risikerer man å kunne bli fullstendig overveldet. Grensesetting er en naturlig del av livet. Det er viktig å sette grenser for vår tidsbruk, fokus, innsats, sosiale omgang, oppgaver, ansvar, og ambisjoner for å holde stressnivået til enhver tid i balanse.

Grensesetting er altså viktig for å kunne oppleve ro og velvære, høre oss selv tenke, prioritere det hver enkelt opplever er viktigst i deres liv, og ikke minst lade batteriene for å kunne ha kraft og energi inn i det vi faktisk velger å gjøre.

6 plasser – 2 ganger.
Gratis.

Påmelding: SMS til Glimt på 929 92 150.

NB! Kurset er fult, men du kan skrive deg på venteliste hvis noen melder avbud før kursstart eller for neste kurs.

 

Kursledere:
Tonje Farstad, teamleder Glimt Recoverysenter.

Arrangementet er ferdig.

Dato

mai 06 2024
Expired!

Tid

13:00 - 15:00
Kategori