Refleksjonsgruppe: Recovery i hverdagen

I forbindelse med at vi skal delta på recoverykonferansen Ingenting om oss uten oss tar vi opp teamet hverdagsrecovery.

Recovery er en unik prosess som er personlig, sosial og relasjonell. Helse og velvære, personlig og sosial identitet, tilhørighet og deltagelse på ulike samfunnsarenaer, støtte fra omgivelser og gode materielle forhold er viktige. Så hva er det egentlig som er recoveryfremmende og hva er recoveryhemmende i vår hverdag?

 

Generell info om gruppen:

Dette er en refleksjonsgruppe for oss som deler interesse for faget psykisk helse, en arena for å reflektere rundt ulike temaer innenfor feltet. Eksempler på temaer som kan komme er stigma, egen-stigma, kommunikasjon, refleksjon rundt ulik problematikk innen psykisk helse osv.

Vi prøver oss frem og er spent på hvordan denne gruppen utvikler seg utover våren. Vi forventer at alle som kommer ønsker å bidra til et godt miljø i gruppen og et positivt fellesskap. Vi ønsker mennesker med både egenerfaring og faglig erfaring velkommen!

Målgruppe:

Gruppen er åpen for alle; om du er helsepersonell, pårørende, person med egenerfaring innen psykisk helseproblematikk eller generelt har interesse for feltet. Temaene bestemmes i gruppen på forhånd, du ser de ulike temaene som kommer eller har vært lengre nede i denne teksten.

Målsetning:

  • Lære nye perspektiver
  • Dele kunnskap
  • Ha det morsomt sammen
  • Bli sett og hørt i en gruppe som ønsker å gi hverandre rom til å uttrykke sine innfallsvinkler
  • Ha en meningsfull tid sammen med andre

Utbytte

  • Øve på gode diskusjons-teknikker i felleskap med andre
  • Øve på håndtering av uenighet på en god måte
  • Øvelse på å hevde egne meninger og tanker på en konstruktiv måte

Før du deltar er det viktig at du tar tid til egen-refleksjon:

  • Er du åpen for andres synspunkter?
  • Tåler du uenighet og god diskusjon i dag?

 

Temaer vi har hatt:

Ferietanker – forventninger og realitet

Arrangementet er ferdig.

Dato

aug 29 2022
Expired!

Tid

13:00 - 14:30