Refleksjonsgruppe: Ferietanker – forventninger og realitet

Dette er en refleksjonsgruppe for oss som deler interesse for faget psykisk helse, en arena for å reflektere rundt ulike temaer innenfor feltet. Eksempler på temaer som kan komme er stigma, egen-stigma, kommunikasjon, refleksjon rundt ulik problematikk innen psykisk helse osv.

Vi prøver oss frem og er spent på hvordan denne gruppen utvikler seg utover våren. Vi forventer at alle som kommer ønsker å bidra til et godt miljø i gruppen og et positivt fellesskap. Vi ønsker mennesker med både egenerfaring og faglig erfaring velkommen!

 

Målgruppe:

Gruppen er åpen for alle; om du er helsepersonell, pårørende, person med egenerfaring innen psykisk helseproblematikk eller generelt har interesse for feltet. Temaene bestemmes i gruppen på forhånd, du ser de ulike temaene som kommer eller har vært lengre nede i denne teksten.

 

Målsetning:

  • Lære nye perspektiver
  • Dele kunnskap
  • Ha det morsomt sammen
  • Bli sett og hørt i en gruppe som ønsker å gi hverandre rom til å uttrykke sine innfallsvinkler
  • Ha en meningsfull tid sammen med andre

 

Før du deltar er det viktig at du tar tid til egen-refleksjon:

  • Er du åpen for andres synspunkter?
  • Tåler du uenighet og god diskusjon i dag?

 

Utbytte

  • Øve på gode diskusjons-teknikker i felleskap med andre
  • Øve på håndtering av uenighet på en god måte
  • Øvelse på å hevde egne meninger og tanker på en konstruktiv måte

 

Tema for mandag 15.august: Ferietanker – forventninger og realitet

Arrangementet er ferdig.

Dato

aug 15 2022
Expired!

Tid

13:00 - 14:30