Planlegging FinnFramFest!

Glimt skal delta med stand på FinnFramFest i Trondheim Spektrum søndag 21.april kl 12:00. Påmeldingen er 15.februar, så vi trenger å planlegge hva vi skal gjøre der (f.eks utstilling o.l). Vi brainstormer sammen i felleslokalet onsdag 07.feb. kl 11:00!

 

Hva er FinnFramFest?

FinnFramFest er en “åpen dag” der frivillige lag og foreninger, offentlige aktører samt små og store organisasjoner samles i Trondheim Spektrum for å presentere hva som finnes av aktiviteter innen kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet i Trondheim. Publikum får mulighet til å oppdage nye fritidstilbud, gjennom å se og prøve de ulike aktivitetene som presenteres. I underkant av 10 000 besøkende var innom FinnFramFest 2023.Målet med FinnFramFest er:

  • å gjøre det lettere for folk å finne nye eller flere av byens fritidstilbud
  • å vise fram det store mangfoldet av fritidstilbud vi har i Trondheim
  • at lag og organisasjoner skal rekruttere nye medlemmer og frivillige

Arrangementet er ferdig.

Dato

feb 07 2024
Expired!

Tid

11:00 - 12:00