Avlyst – Minikurs: Recovery – hva mener vi med det?

Recovery – hva mener vi med det?
Sted: Glimt Recoverysenter – Søbstadvegen 2, 7088 Heimdal – 2 etg.
Dag 1 – 2 timer
Recoveryworkshop
– Recovery – Hva betyr det for meg?
Dag 2 – 2 timer
Recovery i ulike dimensjoner
– Tilhørighet, Håp og optimisme, Skape positiv identitet og  Empowerment
Påmelding: 
Kontakt oss på tlf: 929 92 150, SMS går også fint. Husk da å send navn og telefon nr. vi kan nå deg på om noe skulle dukke opp.
Viktig:
Glimt er oppdelt i to kohorter – kurset går derfor dobbelt slik at det er tilgjengelig for begge.
For dere som ikke tilhører en bestemt kohort, kan dere informere om dette ved påmelding.
Kohort 1 – mandager, tirsdager og torsdager
Kohort 2 – onsdager og fredager
Kursholder: Dagfinn Bjørgen
Dagfinn er daglig leder for Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT.
I hans jobb i KBT ønsker han å fremme hvordan mennesker med psykiske helseutfordringer og rus, kan skape en god hverdag gjennom egne ressurser og bistand. Det er vesentlig at tjenestemottakerne og deres pårørendes erfaringer, kan gjennom livserverved kunnskap blir en gyldig kunnskap i utforming av tilbudene for individet og for grupper.
Hvem passer kurset for?
Alle som ønsker å lære mer om recovery som begrep og som reise.
Kurset er lagt opp i to bolker –  du kan delta på en eller begge etter interesse.
Vårt mål med recoverykurs
Vi ønsker at våre kurs bidrar med nyttig påfyll og kompetanseheving på psykisk helse- og rusfeltet. De styrker brukere, pårørende og brukerrepresentanter, og gir kunnskap og innsikt til ansatte i helse- og velferdssektoren. Vi ønsker at kursene kan bidra til positiv læring i på din recoveryreise.
Dag 2 for denne kohorten er torsdag 8.juli kl.10:00-12:00.

Arrangementet er ferdig.

Dato

jun 24 2021
Expired!

Tid

13:00 - 01:00