Minikurs: Hvordan dele egenerfaring?

Erfaringskonsulent – en ny profesjon
Sted: Glimt Recoverysenter – Søbstadvegen 2, 7088 Heimdal – 2 etg.
Dag 1 – 2 timer
Hvordan bruke egenerfaring i jobb?
– Både frivillig og lønnet arbeid.
Dag 2 – 2 timer
Hvilke oppgaver får erfaringskonsulenter?
Hva er innholdet ved Fagskolen for erfaringskonsulenter?
Påmelding: 
Kontakt oss på tlf: 929 92 150, SMS går også fint. Husk da å send navn og telefon nr. vi kan nå deg på om noe skulle dukke opp.
Viktig:
Glimt er oppdelt i to kohorter – kurset går derfor dobbelt slik at det er tilgjengelig for begge.
For dere som ikke tilhører en bestemt kohort, kan dere informere om dette ved påmelding.
Kohort 1 – mandager, tirsdager og torsdager
Kohort 2 – onsdager og fredager
Kursholder: Dagfinn Bjørgen
Dagfinn er daglig leder for Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT.
I hans jobb i KBT ønsker han å fremme hvordan mennesker med psykiske helseutfordringer og rus, kan skape en god hverdag gjennom egne ressurser og bistand. Det er vesentlig at tjenestemottakerne og deres pårørendes erfaringer, kan gjennom livserverved kunnskap blir en gyldig kunnskap i utforming av tilbudene for individet og for grupper.
Hvem passer kurset for?
Alle som ønsker å lære mer om erfaringskonsulent som profesjon eller som ønsker tips i hvordan å bruke egenerfaring på en positiv måte.
Kurset er lagt opp i to bolker –  du kan delta på en eller begge etter interesse.
Vårt mål med recoverykurs
Vi ønsker at våre kurs bidrar med nyttig påfyll og kompetanseheving på psykisk helse- og rusfeltet. De styrker brukere, pårørende og brukerrepresentanter, og gir kunnskap og innsikt til ansatte i helse- og velferdssektoren. Vi ønsker at kursene kan bidra til positiv læring i på din recoveryreise.
Dag 2 for denne kohorten er onsdag 16.juni kl.10:00-12:00.

Arrangementet er ferdig.

Dato

jun 02 2021
Expired!

Tid

13:00 - 15:00