Kunstrommet: Kom til “Tinget” i kunstrommet. Bruk din stemme til å påvirke hvordan vi ønsker å ha det.

Kunstrom-samtale

Oppfordrer alle som er aktive i eller interesserte i å bruke timene til Tiril og rommet ellers, til å komme til “Tinget”.

Saker som Tiril vil ta opp:

  • Hyppighet av variasjon i Tiril sine timer. Tiril ser at det muligvis er mere bruk for dypdykk i temaer over lengre tid, og hvis man går glipp av en dag kan man fortsatt hekte seg på igjen. Vi finner en løsning på dette.
  • (Gjen) Bruk av materialer. Informasjon om hvordan vi bruker materialer og tar vare på dem.
  • Bruk av “Ønskeboksen”
  • Stillhet eller prat på Kunstrommet? Hvilke retningslinjer ønskes?
  • Evt saker som deltagere bringer til bordet. Meld inn saker dere ønsker å ta opp på sms på Glimt sin telefon.

Etter møtet vil Kunstrommet være åpent for fri utfoldelse. Tiril vil tegne videre på bilder fra frimalings-timene.

 

Påmelding og innmelding av saker, skriv en kort  sms  om at du vil være med og evt sak til  Glimt sin telefon: 929 92 150

Arrangementet er ferdig.

Dato

mai 11 2023
Expired!

Tid

12:30 - 15:00