Workshop: Håp

Denne workshopen er en fortsette av arbeidet vi begynte på i workshopen “Gode steder å være i byen vår”. Det er en CHIME workshop og nå tar vi for oss H’en som står for Håp. Nærmere beskrivelse kommer 🙂

Recoveryverksted handler om en grunnleggende holdning til at vi alle har noe viktig å bidra med. Glimt bygger på Recovery-modellen CHIME, som på norsk står for Tilhørighet, Håp, Identitet, Mening og Selvstyrking/egenkraft. Å jobbe med disse temaene i sitt liv er for mange viktige i eget arbeid med recovery og kan bidra til økt livskvalitet. Dette er tanken bak disse workshopene. I en workshop gjør vi et felles arbeid. Å delta på disse workshopene kan for den enkelte være et bidrag til å jobbe med egen recoveryprosess. Recovery kan defineres som å finne måter å leve et godt liv på tross av vanskelighetene en kan oppleve i hverdagen.  

Vi tar for oss hver bokstav i CHIME-modellen for hver gang, og starter med C’en (Connectedness/tilhørighet).

Uke 19 Connectedness/Tilhørighet – “Gode steder å være i byen vår”

Uke 21 Hope/Håp – “Hva er håp og hva betyr det for deg?”

Uke  Identity/Identitet –

Uke  Meaning/Mening – 

Uke  Empowerment/selvstyrke – 

Arrangementet er ferdig.

Dato

mai 24 2023
Expired!

Tid

11:00 - 12:00