Vi ønsker dine innspill!

Vi inviterer alle som har benyttet seg av vårt nettbaserte tilbud om svare på denne korte spørreundersøkelsen. Det er anonymt å delta i undersøkelsen. Det samles ikke inn direkte personopplysninger, …